Потреба у лікарях-інтернах на 2021 рік (станом на 01.04.2021)

Інформація про розподіл випускників закладів вищої освіти на бази стажування Житомирської області за базами стажування та закладами вищої освіти, які здійснили розподіл


 

Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та порядку їх працевлаштування:


 

Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань порядку працевлаштування осіб, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осіб


 

Стан моніторингу за проходженням інтернатури випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням та на контрактній формі навчання

Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації


Рекомендації щодо формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування


Перелік зразків документів (ДОДАТКИ)


10 корисних ресурсів для успішного лікаря


План заходів щодо підвищення кваліфікаційного рівня, професійних знань та умінь керівників баз стажування, безпосередніх керівників на 2018-2019 роки


 

Покрокове роз'яснення щодо зарахування випускників, які навчалися за державним замовленням, до інтернатури у 2019 році