У зв’язку з численними зверненнями МОЗ України надає роз'яснення щодо дійсності медичних довідок форми № 133/о, необхідних для проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

2017_05_05_00

На сьогодні медичний огляд та спеціальна перевірка здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова), яка регламентує надання відомостей про стан здоров’я зазначеної категорії осіб стосовно перебування на психіатричному та наркологічному обліках.

З огляду на те, що затверджена наказом МОЗ України від 30 липня 2012 року № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за № 1405/21717, медична довідка (форма № 133/о) була значно ширшою за змістом, оскільки враховувала, окрім передбачених Постановою відомостей про стан здоров’я (у частині перебування на психіатричному та наркологічному обліках), комплексність огляду, вимога стосовно подання кандидатами зазначеної довідки суперечило законодавству.

Разом з тим, враховуючи, що наказ МОЗ України від 10.02.2017 № 116 «Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2017 року за № 292/30160, набув чинності 14.04.2017, медичні довідки (форма № 133/о), видані до 14.04.2017 згідно із вимогами законодавства, вважатимуться дійсними та можуть бути використані для здійснення спеціальної перевірки.

З огляду на вищевказане, для проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров’я у межах законодавства необхідним є подання, окрім передбачених Постановою переліку інших документів, копій медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затвердженої наказом МОЗ України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382, та сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду, затвердженого наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390.

Прес-служба МОЗ України